Perspectives on Humanities Science in a tech-savvy development

Perspectives on Humanities Science in a tech-savvy development 1

In natural science, a lab is a common part of the education to experiment, explore, calculate, ask and answer questions in a trial and error mode. But in the humanities sciences, this form of learning by doing pedagogy is very rare. Since before the breakthrough of digital technologies the humanities… Fortsätt läsa

Gamification Design to refine and reform behaviour

Gamification Design to refine and reform behaviour 3

Technavio, a global technology research and advisory company, identify three trends with a focus on educational content in its recent report. Besides interactive content and adaptive learning technologies, gamification design is considered to have a strong impact on the coming years. But how do you integrate fun and engaging game… Fortsätt läsa

Det öppna samhällets förkämpar och dess antagonister

Det öppna samhällets förkämpar och dess antagonister 4

Få har bidragit till den svenska samhällsutvecklingen som Lars Johan Hierta. Från sin unika position som ledamot i rikets högsta församling, som framgångsrik entreprenör och inte minst grundare till Aftonbladet kom han att bli yttrandefrihetens och liberaliseringens främsta motorer. Det finns betydande likheter mellan Hiertas gärning och George Soros som räknas som den person utanför…

Det öppna samhällets förkämpar och dess antagonister was originally published on Gränsfararebloggen

Fortsätt läsa

Kollaborativt lärande i arbetslivet

Kollaborativt lärande i arbetslivet 5

Kollaborativt lärande i arbetslivet Utveckling av problemlösningskompetens är i hög grad grunden för arbetslivslärande. Detta innebär även förmåga att upptäcka möjligheter och förbättra agerande i arbetslivsrelaterade situationer, både när det gäller aktion och interaktion. Pedagogiken bakom detta blir ett problembaserat och kollaborativt lärande där den studerandes entreprenöriella egenskaper tränas i… Fortsätt läsa

Storytelling för att utveckla ett engagerande varumärke

Storytelling för att utveckla ett engagerande varumärke 7

Utveckla ett engagerande varumärke Engagemang genom storytelling byggs med genuint och intresseväckande innehåll som är interaktivt och är paketerat enligt företagets målgrupps preferenser. Självfallet är sociala medier en bra kanal för att driva sådan engagerande information och stärka varumärket. Men vid sidan av den interaktivitet som kan skapas via sociala… Fortsätt läsa

Labbet – En symbol för det Digitala Samhället och dess lärande del 3

Labbet - En symbol för det Digitala Samhället och dess lärande del 3 8

“I teorin finns ingen skillnad mellan teori och praktik; men i praktiken finns det det.” Detta citat har ofta kopplats till Albert Einstein, men det finns skrivna källor från 1882 där dessa ord ingår. Vid den tiden var Einstein tre år gammal, så det är oklart vem som verkligen var… Fortsätt läsa