• Annons

Skapa Medicieffekt genom kunskapshantering

I min bok Lärande för alla sinnen ägnas ett kapitel åt komponenter och funktioner som utgör ett effektivt kunskapshanteringssystem efter dagens förutsättningar och möjligheter. Här framhålls dess centrala betydelse genom att det i praktiken avser fungera som organisationens motor där drivmedlets råvara är fortlöpande input av kunskap, både internt genererad… Fortsätt läsa